Werkzaam bij
Hogeschool Inholland
Project Buiten gedaan bij
Hogeschool Inholland
Meeloopstage
Oriëntatie op een andere functie

‘Ik werk nu tien jaar voor de Academy van Inholland. De Academy verzorgt praktijkgerichte post-hbo opleidingen. Mijn functie heb ik vanaf het begin kunnen op- en uitbouwen. Nu ik 45 jaar ben, begint het toch te kriebelen. Ik wil bevlogen blijven in mijn werk en ervoor waken als ‘routinepiloot’ te functioneren. Dat is niet goed voor mijzelf én niet goed voor de organisatie. Daarom oriënteer ik me op een andere functie binnen onze hogeschool.’

‘Ik ben op dit moment bezig met mijn MBA. Dan merk je dat je in beweging komt. Met mijn achtergrond en ervaring is er nog zoveel mogelijk binnen de hogeschool. Ik wil graag bij Inholland blijven, maar wilde op een gegeven moment wel verder kijken. Op dat moment ben ik naar mijn twee leidinggevenden gestapt, vanuit het idee: het kan mij nooit kwalijk worden genomen als ik hier open en eerlijk over spreek. Ik wilde het opengooien, in plaats van achter ieders rug om gaan rondkijken.’

Open en eerlijk in gesprek met mijn leidinggevenden

Reacties

‘Mijn leidinggevenden reageerden beiden positief maar wel verschillend. Mijn functioneel leidinggevende bij de Academy dacht in eerste instantie vooral vanuit de praktische consequenties: op welke termijn ben je weg en hoe gaan we dat invullen? Terwijl mijn hiërarchisch leidinggevende vanuit de hogeschool direct heel positief reageerde: wat goed dat je dit doet en wij bieden je de ruimte om jezelf te gaan oriënteren op een mogelijke nieuwe functie! Mijn interesse ging onder meer uit naar HR. Binnen één van de domeinen was er wegens langdurige ziekte onderbezetting en kon ik wat druk van de ketel halen. Ik ben daar één dag per week gaan meedraaien met een HR-adviseur.’

Feeling krijgen

‘Ik ging mee naar afspraken, pakte zelfstandig kleine projecten op. Alles om meer feeling te krijgen bij het vakgebied. Het voordeel van zo’n interne meeloopstage is dat je de organisatie al kent. Zo’n twee maanden lang liep ik een dag per week mee. Ik heb een goede indruk gekregen van hoe HR reilt en zeilt. Het was een bevestiging dat dit vakgebied mij ligt en ik ben er ook in gesterkt dat ik een dergelijke rol zou kunnen vervullen. Helaas is er op dit moment geen formatie, dus ik ben inmiddels weer fulltime aan de slag bij de Academy. Dat ik iets wil veranderen, staat als een paal boven water. Daarom ben ik vanuit ons Mobiliteitsbureau verder in gesprek.’

De hogeschool biedt zoveel mogelijkheden

Nieuwsgierig

‘Ik oriënteer me breed en voer gesprekken binnen de hogeschool met diverse medewerkers op verschillende functies. Zo spreek ik met een beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit. Met een HR-adviseur die binnen een ander domein werkt dan waar ik meeliep. En zo volgen er nog meer kijkjes in de keuken. Het is nu afwachten welke ruimte en kansen de organisatie mij te bieden heeft. Wat heel prettig is: ik kan iedereen nu aanspreken en mijn nieuwsgierigheid open delen. Mensen vinden het ook leuk om mee te denken en helpen me aan de juiste contacten binnen Inholland. De hogeschool is immers ontzettend groot. Ik ben blij dat ik deze stap gezet heb. Alleen al het feit dat ik het heb opengebroken, heeft mij ontzettend veel energie gegeven!’

Lees meer ervaringsverhalen