Werkzaam bij
Hogeschool van Amsterdam
Project Buiten gedaan bij
De Haagse Hogeschool
Projectopdracht
Onderzoek binnen het Lectoraat Internationale samenwerking

‘Ik werk sinds 2005 op de Hogeschool van Amsterdam. Deels als beleidsadviseur, deels als onderzoeker. Op het moment dat het lectoraat waaraan ik in Amsterdam verbonden was stopte, was er ruimte voor mijn expertise in een kenniskring op de Haagse Hogeschool. Daar werk ik nu twee dagen per week als onderzoeker. Mijn focus is gelijk gebleven: internationalisering.’  

‘Sinds september 2016 combineer ik twee werkplekken op twee hogescholen. Drie dagen per week werk ik als beleidsadviseur Internationalisering op de HvA. Twee dagen per week ben ik in Den Haag en onderzoek ik hoe programma’s van opleidingen worden geïnternationaliseerd. Enerzijds bevond ik me in Den Haag meteen op bekend terrein: een hogeschool in een grote stad. Tegelijk ervaar je ook verschillen. Zo werk je in Amsterdam meer voor één faculteit. De verschillende faculteiten zijn verspreid over de stad. In Den Haag zitten de faculteiten op een locatie en zit je dichter op de centrale diensten. Het Teaching & Learning Center bijvoorbeeld, waarmee ik gezien mijn onderzoeksthema veel samenwerk. Dat maakt het makkelijker om even langs te gaan bij mensen of bij zaken betrokken te worden.’

Kennis. Praktische zaken. Er is zoveel uitwisselbaar

Skype

‘Zolang ik mijn agenda goed bijhoud, gaat het goed. Want het is soms best lastig om twee werkplekken te combineren. Je kunt weliswaar proberen om een vast schema aan te houden, maar in de praktijk loopt het regelmatig anders. Dan moet je bijvoorbeeld eigenlijk op twee plekken tegelijk zijn voor een belangrijk overleg. Gelukkig ben ik als onderzoeker redelijk flexibel. En een fenomeen als Skype helpt ook; ik woon regelmatig vergaderingen bij via Skype. Mijn collega’s op beide plekken hebben er begrip voor en snappen het ook als ik eens een dag moet wisselen.’

Uitwisselbaar

‘Ik zie alleen maar voordelen van uitwisseling – zeker als het gaat om kennisdeling en kennisontwikkeling. Zo was er laatst iemand van de British Counsel op bezoek in Amsterdam om een onderzoeksmethode te presenteren, die ook voor Den Haag interessant is. Ook praktische zaken zijn uitwisselbaar. De Haagse Hogeschool heeft een mooi systeem om docenten in het buitenland les te laten geven. Dat is ook in Amsterdam toepasbaar. Veel hogescholen maken vergelijkbare ontwikkelingen door. Alle twee de hogescholen zijn bezig met online samenwerking tussen studenten. Hoe fijn is het dan als iemand zoals ik als ‘go between’ fungeert. Ik heb niet het gevoel dat er sprake is van concurrentie. Elke hogeschool heeft sowieso haar eigen, regionale aanwas en binding.’

Ik heb meer zicht gekregen op mijn eigen beroepspraktijk

Opvallend

‘Ik nam mijn ervaring als senior onderzoeker en mijn netwerk mee naar de Haagse Hogeschool. Zelf heb ik veel meer zicht gekregen op mijn eigen beroepspraktijk en waar ik me op wil richten. Eens op een andere plek aan de slag zijn, is een prachtige manier om je eigen deskundigheid te bevorderen. Heb je een specifieke onderzoeksinteresse, dan zijn er altijd wel mogelijkheden op andere hogescholen. Ben je docent? Kijk dan ook eens buiten de deur. Wat mij altijd opvalt is dat er veel opleidingen zijn die ook op andere hogescholen worden gegeven, terwijl de docenten elkaar over en weer nauwelijks kennen. Managers voeren nog landelijke overleggen met elkaar. Zoek elkaar op! Project Buiten kan daarbij een mooi zetje geven.’

Lees meer ervaringsverhalen