Werkzaam bij
Hogeschool Inholland
Project Buiten gedaan bij
10voordeleraar
Projectopdracht
Lid projectteam ‘Tien voor de leraar’

‘Ik werk al een hele tijd bij Inholland en heb uiteenlopende rollen en functies vervuld. Tegelijk was en ben ik vanuit allerlei werkgroepen redelijk goed op de hoogte van wat er landelijk speelt. Doordat ik nu zowel bij Inholland als bij de Vereniging Hogescholen werk, kan ik de werelden van de hogeschool en die van de vereniging dichter bij elkaar brengen. Dat geeft veel voldoening.’

‘Binnen Inholland (en de voorgangers) ben ik gestart als docent. Ik heb veel coördinatiewerk gedaan, heb in de beleidsstaf gewerkt. Toen ik meer met studenten en docenten te maken wilde hebben, ben ik programmadirecteur geworden bij de Pabo. En aansluitend manager van het Kenniscentrum. De pure inhoud, dus het onderwijs zelf en de continue ontwikkeling hiervan, heeft mij altijd het meest getrokken. Sinds vier jaar ben ik weer beleidsadviseur Onderwijs en Onderzoek. De reden om buiten de deur te kijken was voor mij tweeledig: ik werkte al heel lang op één plek. En ik wilde mijn ervaring vanuit diverse landelijke overleggen ook eens ergens anders inzetten.’

Twee werelden wat dichter bij elkaar brengen

In vrijheid en vertrouwen

‘Bij de Vereniging Hogescholen kon ik bijdragen aan het project: ‘10voordeleraar’. Als projectgroep maken we de landelijke toetsen samen met de lerarenopleiders van verschillende hogescholen. Op die manier ondersteunen we deze mensen en hun hogescholen om goede toetsen te maken. Daarnaast faciliteren we dat lerarenopleiders van verschillende instellingen bij elkaar in de keuken kijken en herijken we met hen de kennisbases van de diverse lerarenopleidingen. Aanvankelijk zou ik voor een jaar worden uitgeleend. Inmiddels zit ik in mijn derde jaar, het bevalt goed. Drieëneenhalve dag per week werk ik bij de vereniging, anderhalve dag bij Inholland. Soms is het lastig om je tijd goed af te bakenen en de piekmomenten vallen regelmatig samen. Maar dat vind ik niet erg; de afwisseling maakt het juist weer erg leuk. Van mijn beide bazen krijg ik de vrijheid en het vertrouwen om dit te doen. Daar ben ik ze heel dankbaar voor.’

Misverstanden ophelderen

‘Wat mij als eerste opviel toen ik deze twee werkplekken ging combineren, is dat er over en weer veel misverstanden bestaan. Alleen al over bepaalde woorden en begrippen. Bij de vereniging wist men relatief weinig van de praktijk op hogescholen. Andersom weet men bij Inholland niet altijd waar de verantwoordelijkheden van de vereniging beginnen en ophouden. Meningen worden al snel ingekleurd door de eigen organisatie of door onbekendheid met de ander. Ik vind het mooi dat ik de twee werelden nu wat dichter bij elkaar kan brengen. Zo nodig ik collega’s bij de vereniging uit om eens samen de hogeschool in te gaan voor een overleg, of om een dagje mee te lopen. Zelf zit ik bij de vereniging dichter op zaken als: wat wil het ministerie? En hoe doen andere hogescholen het?’

Je moet het echt zelf ervaren

Goud waard

‘Ik zou iedereen willen adviseren om eens buiten rond te kijken. De blik die het verruimt is goud waard! Net zoals ik de combinatie ideaal vind van iemand die in het werkveld leraar is én leraren mee opleidt. Een combinatie waarin je zowel de theorie als de praktijk goed leert kennen en aan elkaar kunt verbinden. Iedereen weet dat dat goed is. Maar je moet het echt zelf ervaren. Wat ik er zelf van geleerd heb: je kunt makkelijker anticiperen en weloverwogen meedenken vanuit verschillende hoeken. Het verrijkt mijn adviezen. Elke dag nog.’

Lees meer ervaringsverhalen