Hoe gaat Project Buiten om met je persoonsgegevens?

Zestor, gevestigd aan Prinsessegracht 21 te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Projectbuiten.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Je hebt deze gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aanmaken van een account of alert. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Wachtwoord

De hogeschool verwerkt je persoonsgegevens als je solliciteert op een Project Buiten. Dit betreft de gegevens uit je motivatie en CV.

Doel

Projectbuiten.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het jou kunnen toezenden van alerts met projecten en nieuwsbrieven
  • Het kunnen aanmaken van jouw persoonlijke account

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Projectbuiten.nl bewaart je naam en je e-mailadres totdat je jezelf uitschrijft bij de e-mail-alert-service. Na uitschrijving verwijderen we binnen 30 dagen alle gegevens. Het stopzetten van de e-mail alerts verwijdert niet je account op de website. Dit kun je zelf doen via www.projectbuiten.nl/account-verwijderen. Na verwijdering van het account worden alle accountgegevens direct verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Projectbuiten.nl verstrekt geen gegevens aan derden, behalve aan een tussenpartij die de verzending van e-mail-alerts voor ons verzorgt, ter uitvoering van jouw verzoek aan ons (“het verzoek om e-mail alerts te verzenden”).

Indien je je gegevens (inclusief motivatie en CV) toestuurt aan een hogeschool omdat je het reactieformulier gebruikt voor een Project Buiten, verstrekken wij uiteraard die gegevens aan de desbetreffende hogeschool. De motivatie en de CV bewaren we 30 dagen in een back-up van verzonden mails, voordat ze worden verwijderd. De hogeschool is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens volgens de voor hen geldende privacyregels.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Projectbuiten.nl gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies van Google Analytics zijn geanonimiseerd conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor je gebruiksgemak. Wij kunnen hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via www.projectbuiten.nl/account-verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@zestor.nl.

Projectbuiten.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Projectbuiten.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zestor.nl.

Contactgegevens

Zestor / www.projectbuiten.nl
Postbus 123
2501 CC Den Haag
Tel.: 070-3122177