Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences

Bekijk onze Projecten Buiten

‘Share your talent, move the world. Dit stimuleren we niet alleen intern; ook uitwisseling met andere hogescholen vinden we belangrijk. De kortdurende trajecten en klussen van Project Buiten zijn daarvoor een uitgelezen kans.’

‘Project Buiten past heel erg bij onze hogeschool, onze visie en de thema’s die wij belangrijk vinden. Denk aan zaken als employability en duurzaamheid – hier valt ook duurzame inzetbaarheid onder. We stimuleren elkaar om aan je eigen groei, ontwikkeling en duurzaamheid te werken. Zelf denk ik dat we in de toekomst helemaal niet meer denken in functies of plekken. Het gaat veel meer over rollen; je talenten en competenties kennen en die goed benutten. Deel je kennis én haal informatie op, ook in nieuwe settings. Project Buiten biedt daarvoor veel mogelijkheden.’

Deel je kennis en haal informatie op

‘De Hanzehogeschool heeft een innovatieve dynamiek te bieden. Er vindt veel vernieuwing plaats, onder meer in onze 80 innovatiewerkplaatsen. Onderzoek, onderwijs en werkveld komen daar samen om vragen vanuit het werkveld op te pakken. Van ondernemerschap in de zorg en financiële duurzaamheid tot de inzet van domotica. Waar het maar even kan leggen we ook kruisverbanden tussen verschillende opleidingen en sectoren. Daarnaast draaien hier veel pilots, waar ook andere hogeschoolcollega’s een bijdrage aan kunnen leveren. Breed, breed, breed ontwikkelen, om bij te dragen aan een enorme diversiteit aan vraagstukken vanuit het werkveld op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daar gaan wij voor en wie daaraan wil bijdragen heet ik van harte welkom.’

Aantal studenten
27.000
Aantal medewerkers
3.100
Locaties
Groningen, Assen, Leeuwarden, Amsterdam

Projecten Buiten bij
Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences