Verrijk je inzicht

Ook werken met Project Buiten?

Doet jouw hogeschool nog niet mee aan Project Buiten en ben je overtuigd van de meerwaarde? Lees hier wat je kunt verwachten en hoe jouw hogeschool kan aansluiten.

Waarom als hogeschool deelnemen aan Project Buiten?

Project Buiten biedt medewerkers van hogescholen afwisseling en uitdaging. Dat maakt groei en ontwikkeling mogelijk en maakt het werk leerzamer en leuker. Dit werkplezier komt ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs.

Daarnaast haal je als hogeschool enthousiaste en gemotiveerde, tijdelijke medewerkers binnen die het werkveld en de wet- en regelgeving van het hoger beroepsonderwijs goed kennen. Het platform is een concreet middel om écht werk te maken van uitdaging en ontwikkeling van medewerkers.

Download hier het draaiboek deelname en implementatie Project Buiten

Wat levert Project Buiten medewerkers op?

Het doen van een Project Buiten – voor enkele uren per week of misschien zelfs een periode fulltime op een andere afdeling, faculteit of hogeschool – levert jouw medewerkers uitdaging en inspiratie op. Hierdoor wordt het werk afwisselender, leerzamer en leuker. Kortom: Project Buiten draagt bij aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers en dat komt het werk ten goede.

Laten we hier met z'n allen een succes van maken

Hoe werkt Project Buiten?

Project Buiten is bedoeld voor iedereen die in loondienst bij één van de aangesloten hogescholen werkt. Van administratief medewerker tot docent en van receptionist tot beleidsadviseur; iedereen kan met een Project Buiten nieuwe kennis en ervaring opdoen, of die juist inbrengen bij een andere hogeschool. Hogescholen die zich aansluiten bij Project Buiten dragen projectopdrachten en meeloopstages aan waarvoor zij gemotiveerde en gekwalificeerde mensen nodig hebben.

Projectopdracht

Een projectopdracht is een tijdelijke opdracht met een duidelijke begin- en einddatum, vooraf vastlegde omvang in uren per week en een op resultaat gestuurde taakomschrijving. Het maakt niet uit hoe lang een projectopdracht duurt. Het uitvoeren van een projectopdracht vindt plaats op basis van een detachering, binnen de eigen aanstellingsuren en altijd salarisconform. Indien de totale inzet van de ingehuurde collega binnen de professionaliseringsuren en/of duurzame inzetbaarheidsuren valt, kan er ook onderling afgesproken worden dat het project met ‘gesloten beurs’ uitgevoerd wordt. Dit moet dan duidelijk vermeld worden in de wervingstekst.

Voorbeelden van een projectopdracht zijn:
– Een semester of studiejaar college geven
– Een tweejarig onderzoek bij een lectoraat
– Het digitaliseren van het archief
– Begeleiden van de ontwikkeling van een website, intranet of portaal
– Schrijven van een nieuw curriculum
– Hand- en spandiensten verlenen op een afdeling tijdens drukte
– Vervanging van een zwangerschapsverlof/ziekte
– Vervanging van een collega die ook tijdelijk extern een Project Buiten doet

Kortom, alle tijdelijke werkzaamheden waar extra capaciteit voor nodig is.

Meeloopstage

Een meeloopstage houdt in dat je een collega binnen een vooraf vastgestelde periode (minimaal 8 uur – maximaal 80 uur) mee laat lopen met een collega van een andere afdeling, faculteit of hogeschool. Deze collega vervangt geen andere medewerker. Door een meeloopstage aan te bieden, verruim je de kennis van de collega en doet deze ervaring op. De wederzijdse verwachtingen bespreek je vooraf. Er vindt geen betaling plaats voor een meeloopstage .

Download hier voorbeelden van projectopdrachten en meeloopstages:
Inspiratie – schrijven van een meeloopstage (conciërge)
Inspiratie – schrijven van een meeloopstage (staf)
Inspiratie – schrijven van een projectopdracht (projectleider)
Inspiratie – schrijven van een projectopdracht (docent)

Hogescholen geven daarnaast hun eigen medewerkers de ruimte om kun kennis, ervaring en energie bij een andere (of de eigen) hogeschool in te zetten. Project Buiten is wat dat betreft gebaseerd op het principe van wederkerigheid: enerzijds publiceer je als hogeschool projectopdrachten en meeloopstages en anderzijds geef je eigen medewerkers de ruimte om een Project Buiten te doen.

Het gaat om goede mensen halen én brengen. Ofwel de grootsheid hebben om je toppers te laten uitvliegen

De rol van leidinggevenden

Als leidinggevende is je rol tweeledig. Enerzijds draag je projectopdrachten aan en creëer je meeloopstages binnen de eigen hogeschool. Anderzijds bied je jouw medewerkers de ruimte om een Project Buiten te doen. En vergeet daarnaast niet dat je als leidinggevende zelf ook een Project Buiten kunt doen.

Download hier de tips voor leidinggevenden

De rol van HRM

Binnen de deelnemende hogescholen heeft HRM een coördinerende rol en adviseert en ondersteunt leidinggevenden bij het gebruik van Project Buiten.

Download hier de tips voor HR

Vraag een introductiegesprek aan

Doet jouw hogeschool nog niet mee aan Project Buiten en ben je overtuigd van de meerwaarde? Vraag een introductiegesprek aan. We komen graag naar je toe om Project Buiten toe te lichten en de eventuele inzet binnen jouw hogeschool te bespreken.

Aanvragen introductiegesprek