Verbreed je horizon

Over Zestor

Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het hbo aan het oplossen van vraagstukken op het gebied van arbeidsmarktbeleid, professionalisering en gezond, veilig en vitaal werken. Zestor werkt aan het uitwisselen van kennis en ervaring en vertaalt dit naar praktische instrumenten. Verdere activiteiten ondersteunen de sector bij de invulling en ontwikkeling van de cao.

Het bestuur

In Zestor zijn werkgevers en werknemersorganisaties vertegenwoordigd: acht leden namens en vanuit de cao-partijen vormen het bestuur. Met het fonds bevorderen en ondersteunen cao-partijen vernieuwende activiteiten in de sector op het gebied van arbeidsmarkt- en HRM-beleid. Activiteiten die erop gericht zijn hogescholen en hun medewerkers optimaal te laten functioneren.

3 kerntaken

De activiteiten van Zestor zijn ondergebracht in drie kerntaken:
1. Ondersteunen van het cao-proces
Het proactief verzamelen van relevante informatie en het verrichten en initiëren van onderzoek voor het cao-overleg en de sector (hogescholen).
2. Ondersteunen van de sector bij de invulling en ontwikkeling van de cao
Het overdragen van kennis en ervaring binnen en aan de sector. Proefprojecten (pilots) worden opgezet om ervaring met onderwerpen op te doen en om kennis over te dragen.
3. Faciliteren van hogescholen en gezamenlijk opereren
Door gezamenlijk handelen kunnen hogescholen en medewerkers grotere voordelen behalen dan per individuele hogeschool het geval is. Het gaat hierbij om regelmatig terugkerende of permanente activiteiten.

Meer over Zestor

 

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: