Uitleg ‘projectopdracht’

Een projectopdracht is een Project Buiten waarbij je inzet en expertise vraagt van een collega van een andere afdeling, faculteit of hogeschool. Een projectopdracht kan van alles zijn, maar heeft altijd een duidelijke begin- en einddatum, een vooraf vastlegde omvang in uren per week en een op resultaat gestuurde taakomschrijving. Kortom, alle tijdelijke werkzaamheden waar extra capaciteit voor nodig is of waar de benodigde expertise nu nog voor ontbreekt.

Het uitvoeren van een projectopdracht vindt plaats op basis van een detachering tussen hogescholen, binnen de aanstellingsuren van de ingehuurde collega en altijd salarisconform. De ingehuurde collega gaat dus niet meer of minder verdienen. Indien de totale inzet van de ingehuurde collega binnen de professionaliseringsuren en/of duurzame inzetbaarheidsuren valt, kan er ook onderling afgesproken worden dat het project met ‘gesloten beurs’ uitgevoerd wordt. Dit moet dan duidelijk vermeld worden in de wervingstekst.

Een pool vol talenten en expertises

Door tijdelijke opdrachten en projecten als een projectopdracht op Project Buiten aan te bieden, werk je afdelingsoverstijgend of zelfs hogeschooloverstijgend. De huidige deelnemers zijn goed voor een pool vol talenten en expertises van ruim 20.000 hbo-collega’s. Naarmate Project Buiten groeit, groeit het aanbod van talenten ook. Samen benutten we elkaars talenten en delen we (persoonlijke) kennis en expertise.

Hulp nodig?

Heb je vragen of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de coördinator van Project Buiten binnen jouw hogeschool. Je vindt de contactgegevens van hem of haar op de pagina van jouw hogeschool.

Heb je inspiratie nodig bij het schrijven of formuleren van een projectopdracht? Hieronder vind je voorbeelden van projectopdrachten die eerder al aangeboden werden op Project Buiten.

Het ontwikkelen en schrijven van een actueel sociaal statuut
Ben je handig met de telefoon
Docent Engels
Projectmedewerker FLOOR (debatcentrum)
Teamleider ondersteunend team _ leidinggeven en coachen
Medewerker Tentamenlogistiek
Dagvoorzitter Zestor congres 2017
Intaker _ beoordelaar BKE-SKE
Docent voor de minor Drugs en Amsterdam
Projectleider 10voordeleraar
Projectassistent Kenniscentrum Strategisch Ondernemerschap
Interim faculteitssecretaris faculteit Gezondheid en faculteit Bewegen, Sport en Voeding
Coördinator Professional Skills
Spreker thema ‘kritisch denken en onderzoekend werken’
Dagvoorzitter
Onderzoek keuzemenu decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen

Ik wil eenprojectopdracht publiceren

Laat hier collega's van je eigen of een andere hogeschool weten dat je hun expertise kunt gebruiken.

Omschrijven & Plaatsen