Verrijk je inzicht

Werkervaringsplaats Instituut Automotive

Type Project Buiten
Meeloopstage
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Standplaats
Arnhem
Startdatum
In Overleg
Duur in maanden
1-2 Maanden
Omvang per week
Uren opdracht: minimaal 20 uur

Over de meeloopstage

Het instituut Automotive heeft een 1 - 2 werkervaringsplaatsen beschikbaar voor medewerkers van de Faculteit Techniek.

Te denken valt dan bijvoorbeeld aan:

Praktijkbureau;
- helpen bij procesmatige ondersteuning bij stage/afstuderen (binnen onderwijsteam).

Ontwikkelteam Propedeuse;
- meedenken met het inrichten van toetsen (opzet, inhoud, type en vorm), bewust en beargumenteerd uitgaande van de vastgestelde eindkwalificaties voor de opleiding (onderwijskundige ervaring vereist)

- meedenken met de onderwijskundige inrichting van het onderwijs, uitgaande van onderwijseenheden en onderwijsteams (onderwijskundige ervaring vereist)

Onderzoek / Analyse;
- onder studenten bij Automotive over hun specifieke wensen en verbeterpunten voor de opleiding, met speciale aandacht voor de keuzetrajecten vanaf semester 4.

- analyse (met de SLB-er en met de student) waar de Automotive student warm voor loopt, energie van krijgt en zich zelf wil ontwikkelen (groeipotentieel, met welke ‘knoppen’ kunnen we de student activeren). Dat omvat ook wat de student juist op houdt, wat zorgt voor stagnatie in de studie (propedeuse èn hoofdfase), ook kijkend naar de aansluiting vanuit de vooropleiding.

Ontwikkeling;
- van een transparant beoordelingsinstrument waarmee de student altijd inzicht heeft in zijn/haar prestaties t.a.v. de eindtermen, op basis van geëigende feedback (kennis, vaardigheden, competenties, beroepshandelingen). De docent moet dat delen met de student. We starten met de propedeuse.

Opzetten;
- van een Automotive blog, voor/door studenten.

Wij vragen

Contactpersoon               Joop Pauwelussen

Contactgegevens             (06) 24 90 85 32/Joop.Pauwelussen@han.nl

Duur van de opdracht    20 – 80 uur

Startdatum                       In overleg

Deze collega's gingen je voor: